„Використання техніки і технічний сервіс” – це дисципліна циклу професійної підготовки педагогів професійного навчання, яка поряд з іншими спеціальними технічними дисциплінами покликана сформувати теоретичну і практичну основу інженерної складової фахової підготовки майбутніх фахівців. Вона базується на теоретичних і науково-технічних положеннях таких дисциплін, як „Трактори і автомобілі”, „Сільськогосподарські машини”, „Паливно-мастильні матеріали”, „Експлуатація машино-тракторного парку”, новітніх технологіях і прийомах навчання, сучасних досягненнях сільськогосподарського виробництва, тісно пов’язана з дисципліною „Ремонт машин”.