Мета та завдання вивчення дисципліни: формування розуміння сутності соціального життя та соціальної структури суспільства, а також навичок аналізу соціальних явищ та процесів.

Предмет вивчення дисципліни: соціальна організація, соціальна життєдіяльність та соціальний розвиток людини та суспільства.