Вивчення представленого курсу поглиблює загальну підготовку майбутніх вчителів-філологів, сприяє розумінню студентами структури і системи англійської мови, знайомить їх з основними результатами та методами дослідження лексики, характерних для розвитку цієї мови, показує причини та шляхи тих специфічних особливостей, які властиві її сучасному стану.

Мета курсу – ознайомити студентів з теоретичними основами лексикології і лексикографії; формувати та удосконалювати навички практичного використання мовних одиниць у різних стилях мови, усього синонімічного багатства мови, її різноманітних виразних засобів; готувати майбутніх вчителів-філологів до роботи з формування лексичних вмінь та навичок у школярів.