Зміст курсу спрямований на формування професійної комунікативної компетенції, яка розглядається  як мовна поведінка, що є специфічною для академічного і професійного середовища. Мовна поведінка вимагає набуття лінгвістичної компетенції (мовленнєвих умінь та мовних знань), соціолінгвістичної та прагматичної компетенції, що є необхідними для виконання завдань, пов'язаних з навчанням та роботою.   Мета курсу - оволодіння студентами основами спілкування діловою німецькою мовою в межах визначеної програмою навчальної тематики для даного курсу, подальша реалізація комунікативних підходів у вивченні німецької мови у всіх видах мовленнєвої діяльності  з перенесенням акцентів на письмо; надання спеціальної професійної спрямованості майбутнім фахівцям; отримання значного обсягу інформації про практичну роботу працівників і Україні та за кордоном.