Ботаніка - класична комплексна біологічна наука, що вивчає світ рослин  у всіх проявах його існування. Предметом ботаніки є рослинні організми на всіх рівнях організації  та їх різноманітні властивості: зовнішня і внутрішня булова, історичний та  індивідуальний  розвиток,  географічне поширення, флористичне та ценотичне різноманіття. Курс  передбачає вивчення основ мікології, де висвітлені питання будови, розмноження, систематики грибів і грибоподібних оорганізмів.