Навчальна дисципліна "Методика навчання фізики" призначена для ознайомлення студентів напряму підготовки 6.040203 Фізика*  з метою та завданнями викладання фізики в школі, змістом та структурою шкільного курсу фізики, методологічними та психологічними основами навчання фізики.