Метою навчальної дисципліни «Ґрунтознавство» є надання майбутнім фахівцям теоретичних і практичних знань щодо походження та еволюції, складу, стану, будови і властивостей гірських порід, ґрунтів та техногенних ґрунтових утворень, їх ролі в біосфері, значення родючості; сприяння усвідомлення сутності поняття ґрунт як самостійного природно-історичного утворення, матеріальної основи існування людини і потужного фактору біосфери; встановлення інтегративних зв’язків з дисциплінами природничого циклу.