Мета курсу  полягає у розширенні, поглибленні та систематизації підготовки фахівця до організації наукових досліджень, впровадження їх результатів у практику педагогічної роботи.

Програма курсу передбачає засвоєння студентами ідеї про важливість знання основ педагогічних досліджень, оскільки розуміння суті педагогічного процесу, творче розв'язання нестандартних педагогічних завдань неможливі без оволодіння методикою наукових пошуків, ознайомлення з логікою дослідницького процесу та вміння аналізувати й передбачати розвиток педагогічних явищ.