Навчальна дисципліна «Українська мова (за професійним спрямуванням)» посідає  чільне місце в системі мовної підготовки бакалаврів та відіграє значну роль у піднесенні мовної культури, формуванні навичок мовленнєвого самовдосконалення як умови мовленнєво-професійного становлення й розвитку особистості.

Курс «Українська мова (за професійним спрямуванням)» зорієнтований на формування в студентів знань про специфіку усної та писемної форм реалізації ділової української мови з урахуванням спря­мованості навчання на майбутню професійну діяльність.

Метою курсу є підвищення рівня загальномовної підготовки, комунікативної компетентності майбутніх спеціалістів, практичне оволодіння основами офіційно-ділового, наукового, розмовного стилів української мови, термінологією майбутньої спеціальності, що забезпечить спілкування на належному мовному рівні в межах професійної сфери.