Теоретичний курс німецької мови спрямований на вивчення основних теоретичних питань і  розкриття основних лінгвістичних понять, термінів та категорій базових фахових дисциплін сучасної німецької мови з урахуванням нових течій, яка допоможе студентам  як фахівцям-філологам та викладачам оперувати науковою інформацією. Курс готує студентів до свідомого сприйняття теоретичних предметів мовознавчого циклу, що передбачені навчальним планом, та сприяє розвитку умінь пошукової та дослідної роботи над лінгвістичними проблемами.

Мета курсу:  

ознайомлення студентів  з основними теоретичними питаннями стосовно лексичного, граматичного, фонетичного рівнів німецької мови; надання основних теоретичних знань щодо характеристики словникового складу сучасної німецької мови з позиції соціолінгвітики.