Метою викладання навчальної дисципліни є формування знань про зміст, види, психологічні чинники та особливості корекції девіантної поведінки особистості, а також сприяння розвитку відповідних умінь та навичок.

 Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 1) розкрити психологічний зміст девіацій поведінки особистості; 2) визначити психологічні чинники їх виникнення; 3) висвітлити особливості діяльності психолога з профілактики та корекції девіантної поведінки; 4) сприяти професійному становленню практичного психолога, активізувати особистий та творчий потенціал майбутнього фахівця.