Академічна риторика - риторикознавчий складник соціально-гуманітарного циклу підготовки майбутніх фахівців у системі вищої освіти України початку ХХІ ст., спрямований на опанування способів продукування логічно послідовного, емоційно образного, художньо виразного академічного мовлення вчителя, викладача будь-якої спеціальності.