Основи геометрії - це навчальна дисципліна, предметом вивчення якої є обгрунтування геометрії: перелік основних понять та аксіом, достатніх для строго логічного означення всіх інших понять геометрії і доведено всіх тверджень про ці поняття.