Навчальна дисципліна "Методологія і історія математики" (СО "Магістр") сприяє фундаменталізації освіти та розвитку математичного мислення студентів, розширенню кругозору і  розвитку математичної культури студентів, що включає в себе чітке уявлення про історичний шлях математики, про методи математичних досліджень, про проблеми обґрунтування математики, її ролі в сучасному світі. Знання та вміння, отримані в результаті вивчення дисципліни «Методологія і історія математики», можуть бути використані студентами в навчально-дослідницькій роботі, а також при проходженні науково-дослідної та науково-педагогічної практик, у майбутній фаховій діяльності.