Вивчення дисципліни “Історія математики” дасть можливість:

  • ознайомитись з історією виникнення математичних методів, понять, ідей теорій та окремих математичних дисциплін;
  • з’ясувати характер і особливості розвитку математики у різних народів у певні історичні періоди;
  • ознайомитись з внеском, зробленим у математику великими вченими, в тому числі і вітчизняними;
  • побачити багатогранні зв’язки математики з практичними потребами людей;
  • дізнатися як формувалися історичні та логічні зв’язки між окремими розділами математики, розкрити історичну обумовленість логічної структури сучасної математики та діалектику її розвитку.