У результаті вивчення курсу магістрант на основі здобутих знань з теорії та методики джерелознавства має набути таких компетенцій: знати теоретичні засади використання історичних джерел у навчанні історії України; мати систематизовані уявлення про методику використання історичних джерел у навчанні історії України; вміти використовувати у навчанні історії України історичні джерела, здобуваючи всю інформацію, що міститься в них.